Bina Güçlendirme Etüdü

Yapı elemanlarının ya da sistemlerinin sorunlarının güçlendirilmesi amacı ile yapılan onarım uygulamalarına bina güçlendirme adı erilir. Güçlendirme projesi yapılırken tecrübe ve bilgi oldukça önemlidir. Bilinçsiz ve bilgisiz yapılan bir bina güçlendirme yapısal risklerin artmasına neden olabilir. Bina güçlendirme esnasında binanın deprem performans analizi yapılması gerekir. Yapının dayanıklılığı ve depreme karşı riskleri tespit edildikten sonra gerekli çalışmalar yapılır.

Bina Güçlendirme İçin Analiz Uygulaması

Analiz raporları binaların gerekli kanun ve maddelere uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını gösterir. Bina güçlendirme uygulamalarında analiz raporu hazırlanırken donatı tespit işlemlerinde örnek alımı yapılır. Alınan tüm örnekler ile beraber binanın pek çok farklı detayı gözden geçirilmiş olur.

Test işlemi sonrasında binanın basınca karşı dayanıklılığı test edilir. Binanın yasalarımızda mevcut deprem yönetmeliğine göre uygun olarak inşa edilip edilmediğini proje kontrolü yaparız.

Bina Güçlendirme Çalışması Nasıl Yapılır?

Binaları depreme karşı çok daha dayanıklı kılmak için bina güçlendirme çalışması yapılır. Kolon ve kirişi etütleri hazırlanarak binanın güçlendirmeye yönelik adımlar belirlenir. Bina üzerinde belirlenen tüm eksikliklere göre güçlendirme tekniği oluşturulur. Bina güçlendirme çalışması sırasında kullanılan pek çok yöntem binanın dayanıklılık sürecine katkıda bulunur. Bina güçlendirmek için riskli yapı tespiti yaptırmanız gerekir. Riskli yapı raporu kararı onaylandıktan sonra bina sakinlerinden birinin başvurusu ile değerleme raporu alınmalıdır. Güçlendirme kararı için en az beşte dört çoğunluk gerekmektedir. Kat sahipleri tarafından onay sonrasında proje kapsamında gerekli tüm imar ruhsatı ve belgeleri alınmalıdır.

Bina Güçlendirme Uygulamasının Önemi

Günümüzde deprem performans analizi sayesinde yapıların sahip olduğu dayanıklılık ölçülebiliyor. Bu sayede tüm kusur ve hatalar gideriliyor. Depren ve diğer felaketlere karşı almamız gereken önlemler yer alıyor. Farkında olmasakta depremler hiç beklemediğimiz anlarda gerçekleşir. Bu da büyük ölçekte can ve mal kayıpları yaşamamıza neden olur. Deprem gibi doğal afetlere karşı her daim hazırlıklı olmalı ve bina güçlendirme uygulaması yaptırarak yapılarımızı koruma altına almamız gerekir. Depreme karşı insanların bilinçlenmesi ile beraber günümüzde Türkiye’nin bir çok noktasında bina güçlendirme çalışması yapılmaktadır. Konu ile alakalı olarak detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.